خدمات اجرایی

 


  • آماده سازی مشخصات
  • طراحی مفهومی
  • مدیریت مجموعه
  • اجرا
  • طراحی جزئیات
  • نصب تجهیزات
  • فرایند Startup
  • مشاوره

  

 شرکت مهندسی حصین سازان ( با مسئولیت محدود)

 

آدرس:

 ایران - تهران - تهرانسر- چهارراه صدف - پلاک 47 - واحد 17

تلفن:

021-44549176-7

فکس:

021-44549179

پست الکترونیکی:

info@hasinsazan.com

سایت: www.hasinsazan.com

 www.hasinsazan.ir