اعتبار سنجی اتاق تمیز

 

به منظور اعتبار سنجی اتاق های تمیز می بایست تست های مختلفی انجام پذیرد و پارامترهای متفاوتی در اتاق مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گیرد. هدف از انجام این تست ها اطمینان ازعملکرد صحیح و مطابق با طراحی های انجام شده و استانداردهای مورد نظر می باشد.

معتبرسازی اتاق های تمیز توسط شرکت مهندسی حصین سازان در صنایع دارویی مطابق با استاندارد EU GMP در تمامی مراحل

(DQ( Design Qualification) ،IQ (Installation Qualification) ، OQ (Operation Qualification و (PQ(Production Qualification

 قابل انجام می باشد.

 

شرکت مهندسی حصین سازان خدمات معتبرسازی اتاق های تمیز را بوسیله پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا ، به شرح زیر ارائه می دهد:

  • تست نشتی فیلترهپا (Integrity Test)
  • تست اختلاف فشار اتاق های تمیز (Differential Pressure Test)
  • تست الگوی جریان هوا در اتاق تمیز (Air Flow Pattern Test)
  • تست دما و رطوبت نسبی (Temperature & Relative Humidity Test)
  • تست دبی و سرعت جریان هوا (Air Flow/Velocity Test)
  • تست فرآوری (Recovery Test)
  • تست نشتی در فضای اتاق (Containment leak test)
  • تست شمارش ذرات (Classification Test)
  • تست شدت نور و صدا (Light & Sound Level Test)

 

شرح تست های معتبرسازی به همراه جزئیات بیشتر در کاتالوگ پیوست قابل مشاهده می باشد.

 

 کاتالوگ اعتبار سنجی اتاق تمیز، شرکت مهندسی حصین سازان

 شرکت مهندسی حصین سازان ( با مسئولیت محدود)

 

آدرس:

 ایران - تهران - تهرانسر- چهارراه صدف - پلاک 47 - واحد 17

تلفن:

021-44549176-7

فکس:

021-44549179

پست الکترونیکی:

info@hasinsazan.com

سایت: www.hasinsazan.com

 www.hasinsazan.ir